0%
Obrada, parenje i sušenje drveta
Prerada drvne mase

Usluga

  • Rezanje
  • Piljenje
  • Parenje
  • Sušenje
  • Obrada

Opis usluge

Nudimo Vam piljenu građu od gotovo svih domaćih vrsta drveta (bukva, hrast, grab, lipa, jasen, trešnja, ariš, bor, jela, smreka i dr.), svih dimenzija i kvaliteta te građevinsku piljenu građu, a ista može biti parena, neparena, svježa i suha, ovisno o Vašim potrebama. Možemo Vam ponuditi i uslugu sušenja i parenja svih vrsta drveta.

Vrste drveta

bukva, hrast, grab, lipa, jasen, trešnja, ariš, bor, jela, smreka...

Parallax Image

Tradicijom dugom stotinu godina njegujemo odnos prema dragocjenom prirodnom materijalu na kreativan i održiv način

Na vrh